אישורים ועמידה בתקנים

מוצרי TravelJohn עומדים בתנאי בטיחות ושימוש בין לאומיים, ובעלי אישורים רפואיים רבים:
  • FDA - Food and Drug Administration.
  • EPA - Environmental Protection Agency.
  • OSHA - Occupational Safety & Health Acs.
  • RIVM - Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu.
  • ISO - International Standards Organization.
  • CE - Conform Europe.